Det nye kaninhus

Igennem de 13 år jeg har haft angorakaniner er jeg blevet klogere på mine angorakaniners behov, sind, væremåde og instinkter. Samtidig har jeg også selv erfaret mig nogle behov og praktiske ideer, som jeg vil inddrage i et nyt byggeri. Jeg er gået fra at have 2 angorakaniner for uldens skyld, til også at udstille og avle.
I forbindelse med at vi flytter fra Brøndby til Kværkeby, så skal Angorahuset selvfølgelig også med.

Jeg har brugt flere aftener på internettet for at se om det kunne lykkes mig at finde nogle færdige bure/løbegårde som vil være idéelle for mine
kaniner og samtidig opfylde mine egne behov. Men uden held. 
Så min mand og jeg har været igang med at tænke/tegne og designe et nyt anlæg til angorakaninerne. Heldigvis er min mand god til at bygge og vi har nogle venner som også hjælper meget til.
Det er vigtigt at slå fast, at det jeg beskriver som mine kaniners og mine egne behov kun er set ud fra mit synspunkt. Andre har måske ikke samme behov, men I er velkomne til at låne af mine idéer.

I forbindelse med det nyt anlæg skal der tages høje for følgende:
Alle mine hunner skal gå sammen og have adgang til fælles løbegård
Mine hanner skal gå hver for sig, men have adgang til hver deres lille løbegård og skal have mulighed for at se ind til hinanden.
Hunnernes bur skal kunne deles op i sektioner, således at en hun kan have unger uden at de andre stresser hende, og en hun kan holdes alene, når hun gøres klar til udstilling.
Der skal kunne lægges en trådbund ind i et bur, hvis en angorakanin skal gøres klar til udstilling.
Burene skal være høje nok, således at kaninerne kan stå på 2 ben.
Jeg skal kunne stå i tørvejr når jeg fodrer og renser i burene.
Der skal være fliser under burene og i mellem burene, så der let kan fejes for halm og hø.
Foder, hø og halm skal være tæt på burene.
Der skal være volierenet i bunden at hsuet/skuret hvor burene er, således at skadedyr ikke gnaver sig ind. Hvor der er foder bliver skadedyr tiltrukket. Det kan man ikke undgå.
Der skal være volierenet i sider, top og bund i løbegårdene, da kaninerne ikke skal kunne grave sig ud, og skadedyr ikke skal grave sig ind. I toppen skal der være net, så fugle, ræve og katte ikke kan kravle ind.
Der skal være skygge steder i løbegården.
For at anlægget ikke skal fylde 100 kvm, så skal det være bure der kan tilpasses klargøring til udstilling og kaniner med unger.
Der skal være plads til en hel hø- og halm balle i skuret

Billederne nedenunder viser som arealet så ud inden vi gik igang og en skitse/tegning af huset, som hurtig udviklede sig på en rest tapet, når ideerne udviklede sig

13

2

I løbet af juni og juli blev gravet og bygget på det nye kaninhus. Min mand Kenneth og vores gode ven Henning har været fantastiske til at bygge og snedkerere. Jeg kunne næsten ikke vente med at mine kaniner flytter ind.

hus1hus2

hus3hus4

hus5hus6
Så blev det endelig indflytningsdag, kaninerne kom endelig herned.
Hunnernes gård er færdig og de kan komme ud og grave. Det er gået fantastisk godt med at sætte dem sammen igen,
efter flere måneders adskillelse, hvor de har haft unger. Lige nu er der 5 hunner sammen.
Hannerne kan ikke komme ud i løbegård endnu, men det er meningen at de skal have hver deres lille løbegård, da de
ikke kan gå sammen.

hus9 Hov, det er da vidt ikke en kanin der har lagt sig dér? Er det ikke hunden?

Hus10hus11

Gård1Gård2.

I løbet af sommeren 2018 blev hannernes løbegårde færdige. De kan ikke gå sammen, ligesom hunnerne, da de vil slås. Men de har løbegårdene tæt op af hinanden, kun adskilt af volierenet. De nyder at kunne komme ud og grave.

1234

 

Billede fjernet.

Billede fjernet.

Billede fjernet.

Billede fjernet.